שלומי חסקי 

 050-3910795

 shlomi@ot-lemofet.co.il

לפרטים נוספים: