שלומי חסקי 

 050-3910795

 otlmofet@012.net.il

לפרטים נוספים: